Αρχική>ΑΝΕΛΑΒΕ ΔΡΑΣΗ>ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ

 
Εκπαιδευτικοί και κίνηση
Η φτωχή κινητική ικανότητα οδηγεί σε χαμηλή αυτοεκτίμηση.
Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί είναι τα πιο σημαντικά πρότυπα που μπορούν να επηρεάσουν και να διαμορφώσουν τη στάση ζωής των παιδιών. Και οι συνήθειες που υιοθετούνται από την παιδική ηλικία στον τομέα της άσκησης και της φυσικής δραστηριότητας γίνονται στάση ζωής στην ενήλική ζωή. Για τον λόγο αυτό οι δάσκαλοι θα πρέπει να δίνουν στους μαθητές πλήθος ευκαιριών για φυσική δραστηριότητα και να τους βοηθούν να βάλουν την άσκηση στην καθημερινή τους ζωή, παρακινώντας τους με ελκυστικό και κατάλληλο για την ηλικία τους τρόπο. 
Η άσκηση συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην υγεία του παιδιού και στην παιδική, εφηβική και μετέπειτα ενήλικη ζωή του. Είναι σημαντικό δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί να δώσουν έμφαση στην ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων των μαθητών και τη βιωματική μάθηση, με την κατάλληλη χρήση κινήτρων και σωστή οργάνωση, ώστε να βοηθήσουν την καλλιέργεια εμπιστοσύνης και αυτοπεποίθησης των μαθητών στις φυσικές τους ικανότητες.
 
 
 
Δάσκαλε που δίδασκες και τις συμβουλές σου εκράτεις.
Ο δάσκαλος εμπνέει πάνω από όλα πίστη στον μαθητή. Δημιουργεί το κατάλληλο πλαίσιο ώστε όλοι οι μαθητές να συμμετέχουν, γιατί η συμμετοχή σημαίνει πίστη.  Λειτουργεί αποτρεπτικά σε αρνητικές συμπεριφορές μαθητών, δεν ξεχωρίζει τα παιδιά ανάλογα με τις ικανότητές τους, αποτελεί πρότυπο προς μίμηση για τους μαθητές του, δίνει έμφαση στα δυνατά σημεία και τις δυνατότητες κάθε μαθητή, αποφεύγει χαρακτηρισμούς, επιβραβεύει την προσπάθεια και θέτει εφικτούς στόχους. Η άσκηση και η άθληση πρέπει να συνδέονται πριν από όλα με τη συμμετοχή και όχι με την επίδοση. 
Το σχολείο αποτελεί το πιο λειτουργικό και το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για τη δημιουργία στάσεων ζωής, αξιών και βιωμάτων για ζητήματα που αφορούν την υγεία των παιδιών, γι’ αυτό ιδανικά θα πρέπει να παρέχεται περισσότερος χρόνος για δημιουργικές δραστηριότητες που σχετίζονται με βιωματικές και γνωστικές διεργασίες μάθησης.
 
 
Γραφτείτε στο Newsletter μας για να λαμβάνετε νέα
E- MAIL: info@goandplay.org