Αρχική>ΜΠΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ>ΧΟΡΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΙΑ

ΧΟΡΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΙΑ

Πολιτική συνεργασίας

Στόχος μας είναι να έχουμε αμοιβαία εποικοδομητικές σχέσεις με μια σειρά από οργανισμούς και ιδιώτες χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο την ανεξαρτησία, την αντικειμενικότητα και τον κοινωνικό σκοπό μας.  

Συνεργασίες
Αναγνωρίζουμε την αξία της συνεργασίας με άλλους οργανισμούς που αναζητούν διαρκώς ευκαιρίες για να συμπράξουν με άλλους οργανισμούς σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν ανάμεσα σε άλλους κρατικές υπηρεσίες, πανεπιστήμια, φιλανθρωπικά σωματεία και άλλα μη-κερδοσκοπικά σωματεία καθώς και εμπορικές εταιρείες. 
Πιστεύουμε ότι η εξωτερική χρηματοδότηση του έργου μας αυξάνει την νομιμοποίηση και την επιρροή των δραστηριοτήτων μας, καθώς μας επιτρέπει να επεκτείνουμε το πρόγραμμα των φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων μας.  
Ως εκ τούτου, επιδιώκουμε να συνεργαστούμε με διαφορετικούς οργανισμούς που θα στηρίξουν το έργο μας, είτε χρηματοδοτώντας τα προγράμματά μας, είτε με κοινές πρωτοβουλίες μαζί τους, είτε με  παροχή συμβουλών από τους εμπειρογνώμονές μας σε θέματα υγείας, είτε δια χορηγίας των εκδηλώσεών μας. 
Ωστόσο, παρόλο που η πλειονότητα των δράσεών μας χορηγείται, θα αξιολογούμε με προσοχή κατά πόσο ξεκινώντας κάποια συνεργασία θα διακυβεύεται η ανεξαρτησία και η φήμη μας.
 
Αρχές συνεργασίας
Οι αποφάσεις μας σχετικά με το με ποιους θα συνεργαστούμε, από ποιους θα δεχτούμε χορηγίες ή θα επιτρέψουμε να χρηματοδοτήσει τις δραστηριότητές μας διέπονται από σημαντικές αρχές. Αυτές είναι:
  • Φιλανθρωπική συνεισφορά: Η θεμελιώδης αρχή που διέπει το ίδρυμά μας είναι ότι όλες οι χορηγίες πρέπει να διασφαλίζονται από εξωτερικές πηγές – είτε με χρηματοδότηση συγκεκριμένων δράσεων είτε με γενικότερη χορηγία. Με τον τρόπο αυτό θα  προωθήσουμε τους φιλανθρωπικούς μας στόχους και θα παραμείνουμε σύμφωνοι με τις στρατηγικές μας προτεραιότητες.  
  • Διατήρηση της ανεξαρτησίας μας: Η φήμη μας βασίζεται στην ανεξαρτησία μας. Καμία συνεργασία δεν θα θέτει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία μας. Αν αυτό συμβεί, τότε θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο να αποσυρθούμε από τη συνεργασία ή τη χορηγία.
  • Σύγκρουση συμφερόντων: Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με οργανισμούς όταν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων (πραγματικές ή αντιληπτές) με τον σκοπό μας.
  • Έλεγχος σύνταξης περιεχομένου: Δεχόμαστε χορηγία ή άλλης μορφής υποστήριξη μόνον εάν μπορούμε να διατηρήσουμε τον έλεγχο και την κυριότητα της πνευματικής ιδιοκτησίας των δράσεών μας. Θα διατηρούμε πάντα τον έλεγχο της σύνταξης του περιεχομένου οιονδήποτε υλικού προς δημοσίευση.  
  • Ακεραιότητα και διαφάνεια: Θα είμαστε πάντοτε διαφανής ως προς το με ποιους συνεργαζόμαστε και ως προς τη φύση της συνεργασίας.  Όλες οι συνεργασίες μας θα καθορίζουν με σαφήνεια και διαφάνεια τα οφέλη τόσο για το Hellenic Values Foundation όσο και για τον εταίρο μας. 
  • Επίπεδο χρηματοδοτικές συνεισφοράς: Η αποδοχή της χρηματοδότησης και χορηγίας δεν θα καθορίζεται αποκλειστικά από το επίπεδο της χρηματοδοτικής συνεισφοράς – θα συνεργαζόμαστε με οργανισμούς για όσο διάστημα αυτοί προάγουν τους φιλανθρωπικούς σκοπούς μας και είναι σύμφωνοι με τις στρατηγικές μας προτεραιότητες.  
  • Μάρκετινγκ: Δεν θα διαφημίζουμε συγκεκριμένες εταιρείες ή/και προϊόντα. 
Πρωτόκολλο χορηγιών εκδηλώσεων
Αναζητούμε χορηγίες για όλες τις εκδηλώσεις μας. Θεωρούμε αυτονόητο να διατηρούμε τον έλεγχο του περιεχομένου των προγραμμάτων όλων των εκδηλώσεων που διοργανώνουμε, ανεξάρτητα από το αν δεχόμαστε χορηγία από τρίτους.  
Επιπλέον, οι εταίροι και οι χορηγοί δεν θα έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των ιδιωτών ή εταιριών που θα βρίσκονται στη λίστα αλληλογραφίας (mailing list) του Hellenic Values Foundation.
 
Γραφτείτε στο Newsletter μας για να λαμβάνετε νέα
E- MAIL: info@goandplay.org